Soutěž na našem Facebooku

Doufáme, že jste měli krásné a pohodové Vánoce, pod stromečkem milá překvapení.

A protože i my rádi rozdáváme dárky, nový rok zahajujeme soutěží na naší facebookové stránce https://www.facebook.com/storybox.cz

 

Přinesl vám Ježíšek vtipný dárek, který vás opravdu rozesmál? Podělte se s námi a odpovězte na soutěžní otázku: 

Jaký nejvtipnější dárek jste letos dostali?

1) Svou odpověď vložte do komentáře pod soutěžním příspěvkem nebo přiložte fotografii dárku

2) Staňte se fanouškem naší facebookové stránky StoryBOX

Soutěžit můžete do půlnoci 13.1. 2021

V pátek vylosujeme výherce, který získá jedinečný dárkový balíček Chvilka pohody. 

 

„Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku.“Podmínky soutěže na Facebooku

Pravidla soutěže

“SOUTĚŽ O DÁRKOVÝ BALÍČEK CHVILKA POHODY”

StoryBOX, 4.1.2021

Pořadatel soutěže: StoryBOX, Benátecká 1741, Stará Boleslav 250 01, IČ:09339540 

1. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE:

Soutěž je realizována v termínu 4.1.2021 - 13.1. 2021 do 24:00 hod  (včetně uvedených dnů) na území České republiky.

2. PODMÍNKY ÚČASTI:

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let.

Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, všichni jejich rodinní příslušníci v řadě přímé, jakož i ostatní osoby blízké dle § 22 občanského zákoníku.

Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky. Účastník soutěže musí mít vytvořen svůj profil na Facebooku a být fanouškem na sociální síti Facebook.com na stránce https://www.facebook.com/storybox.cz.

3. PRAVIDLA SOUTĚŽE:

Podmínkou účasti v soutěži je zaslání komentáře nebo fotografie dárku pod soutěžní příspěvek. Účastník soutěže může vložit neomezený počet soutěžních příspěvků a komentovat soutěžní příspěvek.

Odborná 2-členná porota, složená ze zástupců organizátora, vylosuje 3 výherce. Odborná porota nebude přihlížet k počtu vložených soutěžních příspěvků jedním soutěžícím.

4. VÝHRY V SOUTĚŽI:

Výherce získá v této soutěži dárkový balíček Chvilka pohody.

Výherce soutěže bude oznámen na Facebook stránce https://www.facebook.com/storybox.cz nejpozději 18.1.2021.

Výherce bude kontaktován přes Facebook organizátorem a v případě neúspěchu bude vyzván, aby se přihlásil k výhře do zpráv Facebook stránky nejpozději do 24.1.2021 (včetně tohoto dne), aby se výherce domluvil s Pořadatelem na vyzvednutí nebo doručení výhry. V případě, že výherce nebude reagovat na zprávu od Pořadatele nebo se nepřihlásí do tohoto termínu, ztrácí nárok na výhru.

Výhry z této Soutěže nelze převést na jiné osoby ani jiné Soutěžící.

5. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Vstoupením na internetovou adresu https://www.facebook.com/storybox.cz vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s jejím pořádáním, a to včetně jejího přerušení, zrušení či úpravy jejích Pravidel a to s účinností ode dne uveřejnění na stránkách  https://www.facebook.com/storybox.cz. Účastí v této Soutěži dává každý Soutěžící Pořadateli souhlas ke zpracování poskytnutých údajů za účelem navázání kontaktu s účastníkem v průběhu Soutěže, souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele, pokud je toto užití v souvislosti s touto Soutěží, zejména za účelem vyhlášení či zveřejnění výherců.

Soutěžící, který takto poskytl Pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11 a §21 zákona číslo 101/2000 Sb. v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že Pořadatel porušuje své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Agentura oznámí zpracovávání takto poskytnutých osobních údajů dle §16 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v zákonem předepsané formě.

Vzhledem ke skutečnosti, že součástí Soutěže jsou nebo mohou být autorská díla Soutěžících, uděluje také tímto každý Soutěžící (resp. účastník Soutěže) souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, díla nebo jeho částí Pořadatelem či organizátorem pro marketingové účely spojené s touto Soutěží a s propagací jeho výrobků a / nebo obchodní účely s těmito výrobky spojenými, a to zdarma, neomezeně časem i teritoriem. Dále Soutěžící zapojením do Soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo v podobě komentáře, který vytvoří a předá do Soutěže, je jeho dílem nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této Soutěže a dle těchto pravidel.

Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím soutěžního příspěvku v této soutěži si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Za případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či osobnostních, v souvislosti se soutěžním příspěvkem, je odpovědný účastník soutěže.

6. DALŠÍ PRAVIDLA:

V ostatním se Soutěž a vztahy mezi Soutěžícími a Pořadatelem či Organizátorem řídí právním řádem České republiky.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného chování nebo jiných praktik, které poukazují na zneužívání soutěže.

Účast v Soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli obcházení těchto Pravidel Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže.

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na Facebookovém profilu https://www.facebook.com/storybox.cz.  Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná společností Facebook a se společností Facebook nijak nesouvisí. Účastník je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Organizátorovi a Pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook.

Ve Staré Boleslavi  dne 4.1.2021